04052014 draille mourre poussiou Fos (2)

04052014 draille mourre poussiou Fos (2)